Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   MÜKELLEF BİLGİ PANOSU

ESNAFIN/İŞVERENİN/MÜDÜRÜN/ORTAĞIN/MUHASEBENİN BİLMESİ GEREKEN KURALLAR!

1- Mal, Gider ve Hizmet alışlarınızda mutlaka fatura vb.belgelerinizi alınız. Size ulaşan fatura gerçeği yansıtmıyorsa 8.gün içinde itiraz ediniz. TTK… Mad.

2- Fatura bedellerini mutlaka çek-havale yöntemi ile ödeyiniz. Havale Yada EFT açıklamasını fatura numarasını yazınız. Çek üzerine vergi nosuna yazınız.

3- Fatura bedeli 7.000 TL. ve üzeri ise mutlaka banka (çek-havale) kanalıyla ödeyiniz. Aynı ayında Toplam Tutar Yoksa en az 1.400 tl. ceza yersiniz.

4- Faturanın üzerindeki bilgiler kime ait ise (alıcı-satıcı) havaleyi gönderen ve alan aynı kişi-kurumlar olması gerekmektedir.

5- İşyeri kiralarınızı mutlaka mal sahibinin banka hesabına yatırınız. Dekontunu saklayınız. Yoksa Maliye her ay için size ve mal sahibine ceza keser.

6- Önce ödeme yaptıktan sonra hizmet ve mal alıyorsanız mutlaka faturanın gelip gelmediğini kontrol ediniz.

7- Kredi Kartı ile yapılan satışlarda mutlaka yazarkasadaki kredi butonu basılmalı, fatura düzenleniyorsa kredi kartı bilgileri yazılmalıdır.

8- Sahte belge (Naylon Fatura) kullanmak 18-36 ay arası ağır hapis, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmak 6-36 aya kadar hapis cezasıdır.

(Kdv İndirimi reddedilir, 3 kat vergi ziya cezası uygulanır ve uzlaşma konusu yapılamaz)

9- Sahte belge konusunda sıkıntı yaşamamak için, ödemelerinizi havale veya çek ile yapınız.

10- Vergi, Sgk ödemelerinizi düzenli ödeyiniz, Hem devlet teşviklerinden faydalanınız, hem de devletin banka hesaplarınızı haciz etmesine izin vermeyiniz.

11- Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmayanların işçi sigorta primleri %5 + %6 indirimli (kişi başı 01/01/2020 tarihi itibariyle: 75 TL.)

12- Sgk kurumunuza borcunuz yok ise yeni işçi artışlarınızda teşvik söz konusu, (Sigortasız işçi çalıştırdığınız tesbit edilirse 1 Yıl süre ile teşvik alamazsınız.)

13- Defterlerinizi ve diğer belgelerinizi Vergi Kanunundan dolayı 5 yıl, Sigorta ve Türk Ticaret kanununları gereğince 10 yıl saklayınız.

14- İşe alacağınız işçinin tüm belgelerini ( Kimlik, ikametgah, sağlık raporu, sözleşme, asgari geçim indirim formu gibi) isteyiniz.

15- İşçiyi işe başlatmadan en az bir gün önce sigorta girişini yaptırınız, İşe giriş evrağını dosyasında muhafaza ediniz.

16- İşçinin işyerinde ayrılması, istifa etmesi, çıkarılması durumlarında en çok 10 gün içinde sigortadan çıkışını yaptırnız. İbraname alınız.

17- Bağkur primi ödeyenlerinde rapor parası alabildiklerini unutmayınız. Sizlerde rahatsızlandığınızda işçiniz gibi rapor alınız.

18- Bağkur primlerinizi ödememeniz sonucu sağlık hizmetlerinden faydalanamazsınız, ancak sağlık yardımı almasanızda emeklilik-sağlık primlerini ve gecikme zammı ödersiniz.

19- İşyerinizde 5.kişi ve daha fazla işçiniz var ise maaş ödemelerini yasa gereği bankaya yatırmak zorundasınız, daha az olsa bile yatırabilirsiniz. Bordro imzalatınız.

20- İşçilerinizin maaşlarını bankaya yatırması yasa gereği olmayanlarda mutlaka her ay bordroları imzalatıp muhafaza etmek zorundalar. İleride işçilerin maaş ve haklarını istememeleri için,

21- Çalıştırdığınız işçilerin işyerinizde bir yılını doldurmasından sonra, yıllık ücretli izinlerini kullandırınız. Yıllık izinimi kullandım diye dilekçelerini imzalamalatınız.

22- Çalıştırdığınız işçileriniz rahatsızlıklarından dolayı rapor almalarını durumlarında raporlarını en çok 10 gün içinde sigortaya bildirimin yaptırınız.

23- Şirketler ve Bilanço Defteri tutan mükelleflerin her ay Vergi Dairesine Form BA ve BS adında bir ay içindeki toplam 5.000 Tl.yi geçen alış-satış faturalarının adet ve tutarları bildirilmektedir. Bu nedenden dolayı faturalarınızın mutlaka zamanında gelip-gitmelerini sağlayınız, cezalı duruma düşmeyiniz.

24- Her ticari işletme basit usuller hariç her ay KDV beyannamesi vermek zorundadır. Gelir-Gider belgelerinizi her ayın en geç 23.gününe kadar muhasebeye kaydettiriniz.

25- Her üç ayda bir Geçici Vergi (Kazanç-Kar) Beyannamesi verilmek zorundadır. Verilmesini sağlayınız, ödemesini ödemeyi unutmaynız.

26- Her üç ayda bir Muhtasar (İşçi-Kira-Serbest Meslek) Beyannamesi verilmek zorundadır. Verilmesini sağlayınız, ödemesini ödemeyi unutmaynız.

27- Her yıl Gelir-Kurumlar Vergisi Beyannamesi verilmesi gerekmektedir. Beyannamenizi verdiriniz, Ödemesini yapınız, Vergi Levhanızı tasdik ettiriniz.

28- İşyerinizde Vergi Levhası, İşçi Hizmet Listesi, Açma Ruhsatı, Yazarkasa Levhası, KDV Dahildir Levhasıları asılı olmak zorundadır.

29- İşe başlamayı 10 gün, adres değişikliğini 30 gün, işyeri kapatlarını 30 gün ve diğer değişikliklerinizi bildirmeyi unutmayınız.

30- Mutlaka ne zaman emekli olacağınızı hesaplattırınız, o doğrultuda primlerinizi ödeyiniz-ödettiriniz emekliliğinizi zamanında yaşayınız.

31- Sigortasız işçi çalıştırmayınız, Sigortasız işçi çalıştırmak sonucu resmi kurum tarafından tespit edilirseniz, teşviklerden 1 yıl faydalanamazsınız ve ciddi cezalar ödersiniz.

32- Muhasebe ücretlerinizi zamanında ödeyiniz, ücretinizi ödememenizden dolayı vergi-sigorta bildirim işleriniz yapılmaz, ciddi cezalarla muhatap olursunuz. Hizmetin Bedelini ödeyiniz.

33- Vergi-Sigorta ve diğer ödemelerinizi mutlaka kendiniz takip ediniz. Hiç kimseye emanet para teslim etmeyiniz. Ödemelerinizin tamamını Bankalardan yapabilirsiniz. Madur olmazsınız.

34- İşini takip etmeyen, sözünde durmayan, ödemesini ödemeyen, dürüst davranmayan, prensipli olmayan, problemli olan, sizi madur eden kişi ve kurumlarla asla çalışmayınız.

35- Sözleşme yapmadan iş almayınız, iş vermeyiniz, sözleşmeleri mutlaka dikkatlice okuyunuz, kabul etmeyeceğiniz maddelerin altına imza atmayınız. Sözleşme şartlarını uyunuz.

36- Bir sıkıntı veya probleminizin olması halinde dikkatlice araştırınız, sorunuz, fikir alınız, uzman kişilerle diyaloğa geçiniz, araştırmaları bitirdikten sonra karar veriniz. Acele etmeyiniz.

37- Muhasebe-Mali Müşavirlik konusunda hizmet alacağınız zaman kişi veya kurumun ruhsatlı bir meslektaş olup olmadığını dikkat ediniz. Aksi halde problemlerle karşılaşırsınız.

38- Bir işyeri açacağınız zaman işlemlerinizi mutlaka ruhsatlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ofislerinizi yaptırınız. Asla kendiniz yapmayı düşünmeyiniz. Cezalar ücretlerden fazladır.

39- İşlerinizle ilgili bir karar vereceğinizde, yeni bir işe gireceğinizde, sorun ve problemlerinizde mutlaka Muhasebeciniz veya Mali Müşavirinizden bilgi alın, bilgilendirin.

40- Vergi-Sigorta konusu bilgi-tecrübe-eğitim-uzmanlık gerektiren bir iştir. Bir kişi herşeyi bilemez. Lütfen ağır cezalara çaptırılmamak için ruhsatlı-belgeli kişilerle çalışınız.

41- Raporlu işçilerinizi asla çalıştırmayınız, işyerinde gerekli güvenlik önlemlerini alınız,

42- Bir şirketten hisse alacağınız taktirde unutmayınız ki hem şirketin eski borçlarından hemde yeni borçlarından dolayı müşterek eski ortakla beraber sorumlusunuz.

43- Şirkete ortak olmanız demek, İşyerinin vergi kaydınının sizin adınıza olması demek, her türlü resmi kurum ve kişilere karşı tam sorumluluk demektir. Borç ve alacaklardan sorumluluktur.

44- Şirket ortaklığınızın ve bağkur kaydınızın son bulabilmesi için hissenin noterden satılıp, ticaret odasından tescil edilerek ticaret sicil gazetesinde yayınlanması zorunludur.

45- Tahsilatta zaman aşımı uygulanmaktadır. Resmi kurumlar alacaklarını zaman aşımına uğramamaları konusunda her türlü işlemleri yapmaktadırlar.

46- Faturalarınızın sürekli kontrolünü yapınız, Boş ciltlerinizin sayı ve sayfalarını kontrol ediniz. Düzenlenen faturaları kaydettiriniz, beyannamelerini verdiriniz.

47- Defterlerinizin talep edildiğinde ibraz edilmemesi, hapis cezasını gerektiren bir suç oluşturmaktadır. Defterlerin saklama yükümlülüğü işverene aittir. Muhafazasından emin olun.

48- Defterlerinizin düzenli olarak yazdırılması gerekmektedir. Defterlerinizin yazdırılmış olduğundan emin olun, inceleme elemanları yazdırılmadığını tesbit ederse indirilen kdv’ler reddedilir.

49- Mal veya hizmet aldığınız firmaların vergi veya başka borçlarından dolayı size haciz yazısı gelirse 7 gün içinde mutlaka Muhasebeciniz ve Avukatınız yardımıyla cevap veriniz.

50- Çalıştırdığınız işçinin borçlarından dolayı maaşı üzerine haciz yazısı gelirse mutlaka 7 gün içinde mutlaka Muhasebeciniz ve Avukatınız yardımıyla cevap veriniz.

51- İşyerinizle ilgili olarak verilmiş süreli ruhsatlarınızın sürelerini kontrol ediniz, süreli evraklarınızın sürelerini kontrol ediniz. Bu tür işler için süre tablosu oluşturunuz.

52- Yaptığınız işlerden dolayı ruhsat alınıp alınmayacağını kontrol ediniz, ruhsatlarınızı süresinde alınız.

53- Çalıştırdığınız işçileri Jandarma’ya veya Emniyete kimlik bildirimlerin yapınız, İşe giriş tarihleri, sigorta giriş tarihleri ile tutarlı olmak zorundadır.

54- Artık Bankalar, Milli Eğitim, Emniyet, Vergi Dairesi vb.kurum kuruluş iş ve hizmet verdiği müşterilerin bilgilerini sosyal güvenlik kurumunu bildirdiğini unutmamalıyız.

55- İşyerinizin, araçlarınızın Sigorta ve Kaskolarını yaptırınız, hem zararlardan hem de fazla vergi ödemekten kurtulunuz. Bu giderleriniz gelirlerinizden düşülmektedir.

56- Bilgi ve internet çağında olduğumuzdan dolayı mutlaka bilgisayar kullanmayı bilmeliyiz, öğrenmeliyiz.

57- Kredi Kartı ile yaptığınız satışları ve tahsilatları artık Bankanız düzenli olarak her ayın 7.günü Vergi Dairesinin bildirdiğini hatırlatırız.

58- İşiniz İmalat ise mutlaka kapasite raporu alınız, sanayi sicil belgesi alınız ve elektrik faturanızı % 27 düşürünüz. Sanayi tarifesinden fatura ödeyiniz. Sanayi sicil belgesi olan işletmeler Her yıl Şubat ayında güncellenmelidir

59- Marka ve patentlerinizi alınız, internet sitenizi yaptırnız, teknoloji çağında geride kalmayınız.

60- Artık imalatçılar gibi diğer ticari işletmelerde kosgeb’e kayıt olarak desteklerden faydalanmaktadırlar, kosgeb’e kayıt olunuz, desteklerden faydalanınız.

61- Ödenmeyen Sigorta Primleri gider yazılamaz ve verginiz daha çok çıkar, bu duruma düşmemek için sigorta primlerinizi ödeyiniz.

62- İş kanununa göre işçiyi deneme süresi iki aydır. Bu deneme süresinde de sigortalı olmak zorundadır.

63- İşçi işyerinde iş kazası geçirmesi halinde ilgili kuruma takip eden 2 iş gün içinde bilgi verilmek zorundadır. İşçiye ödenen rapor parasını geri ödemek zorunda kalırsınız.

64. İşsağlığı ve Güvenliği Sözleşmesine Ağır ve Tehlikeli işler sınıfındakilerin yaptırması zorunludur. Cezası ……………. TL dir. Ay başına ve kişi başına

65. Özel İnşaat Asgari işçilik mutlaka hesaplatılmalı, sınıf kontrol edilmeli.

66. Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre Ruhsat Harçları her yıl Oçak ayında tahakkuk yaptırılıp ödenmelidir.

67. Petrol istasyonları için her yıl Muayene yenileme Oçak-Şubat ayında yapılmalı,

68. Petrol İstasyonları Hyb Vize yenilem işlemi Her yıl Mayıs Ayında

69. Atık Beyanları her yıl Oçak-Mart ayında yenilenmeli.

70. Emlak ve İlan Reklam Vergileri Mayıs- Kasım  aylarında ödenmektedir.

71. Oda Yıllık Aidatlar Temmuz- Aralık ayında ödenmektedir.

72. Kişisel Bilgilerin Korunması kanunu gereği bildirimlerin yapılması.

73. BES 5 ve üstü işçi çalıştıran işletmeler Bireysel emeklilik şirketlerinden biri ile sözleşme yabıp muhasebe bildirilmesi. Her Ayın Bordrsunundan düşülüp ay sonuna kadar ödenmesi…