Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   MÜKELLEF BİLGİ PANOSU

SGK İŞE BAŞLAMADA İSTENEN EVRAKLAR

SGK İŞLEMLERİ

İSTENİLEN EVRAKLAR

ADET

 

İş Başvuru Formu

1

 

Nufüs Cüzdanı Fotokopis

1

 

İkametgah İlmuhaberi

1

 

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

1

 

Sağlık Raporu

1

 

Fotoğraf

1

 

Aile Bildirim Raporu

1

 

İşKur Kayıt Belgesi

1

 

Banka İban Numarası

1