Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   MÜKELLEF BİLGİ PANOSU

USTALIK BELGESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

İŞLEM ADI

S.N.

USTALIK BELGESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

ADET

USTALIK BELGESİ

1

Nufüs cüzdanı fotokopisi

1

2

Biyometrik resim

2

3

Vergi mükellefiyet kaydı vd onaylı

1

4

Öğrenim belgesi aslı ve fotokopisi

1

5

Sgk 1479 siğortalı bilgileri,

1

6

Sgk işyeri ünvanlı listeli döküm

1

 

1 gün sgk kalfalık belgesi,  5 yıl siğortalı ustalık belgesi.