Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   DUYURULAR

...» İNTERNET ÜZERİNDEN E-TİCARET REHBERİ

...» 2020 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYET TABLOSU

...» İNŞAAT M2 BİRİM MALİYETİ YILLARA GÖRE

...» ASGARİ ÜCRET VE İŞVERENE MALİYETİ 2020

...» Personel Ücretlerin Bankadan Ödenme Zorunluluğu Hk.

...» ESNAFIN/İŞVERENİN/MÜDÜRÜN/ORTAĞIN/MUHASEBENİN BİLMESİ GEREKEN KURALLAR!

...» Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Belge ve Kayıt Düzeni

...» İşi Bırakan Mükellefler İndiremedikleri KDV’yi Gider Yazabilecekler

...» İKİNCİ EL OTO ALIM-SATIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

...» Hediye Çeklerinde Belgeleme ve Vergilendirme

...» Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kayıt Evrakları

...» Bildirim Ödevimiz...!

...» İşçi Özlük Dosyasında Hangi Belgeler Bulunmalıdır?

...» Mali Yaşama Başlayan Tüm Mükelleflerin Vergisel Olarak Bilmesi Gereken Bilgiler

...» Şirketlerle ilgili özel vergi avantajları

...» Vergi borcundan dolayı ücretin en çok üçte biri haczedilebilir

...» İmha olunan malların girdi KDV'si ve sorumluları