Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   MÜKELLEF BİLGİ PANOSU

İŞE BAŞLAMADA İSTENEN EVRAKLAR

ŞAHIS İŞLEMLERİ

İSTENİLEN EVRAKLAR

ADET

 

Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

2

 

Taahhütname

2

 

İmza Beyanı (Noterden)

3

 

Vergi Levhası Fotokopisi

2

 

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2

 

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

3

 

Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah)

3

 

İşyeri adres tesbit tutanağı (Belediye'den)

2

 

Mükellefiyet Belgesi

1

 

Vesikalık Fotoğraf

2

 

Kira Sözleşmesi

1

 

Kira Sahibinin Kimlik Fotokopisi- Tlf-Ve İkametgah Adresi Yazılı

1